24 uczucia

To jest ilustracja/zapis poezji Marcina Brykczyńskiego. 24 zagadki rymowane, na które odpowiedziami są nazwy uczuć, zostały przeze mnie rozmieszczone wraz z piktogramami zastępującymi nazwy-odpowiedzi w diagramie zgodnie z teorią emocji Roberta Plutchika.
Projekt zrealizowałam w pracowni ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego (ASP W-wa)